Usilujeme o to, aby v Plzni usedalo co nejvíce lidí na kolo, pokud se chtějí dopravit z bodu A do bodu B. Chceme ukazovat, že pohyb po městě na kole může být radostný, zdravý, rychlý a bezpečný. A chceme přispět k tomu, aby takovým skutečně byl.

Cílem iniciativy Plzeň na kole je úsilí o vytvoření takových podmínek, díky nimž se městská cyklistika v Plzni stane plnohodnotnou a samozřejmou alternativou k osobní automobilové dopravě. Takových podmínek, které zjednoduší kombinaci využití hromadné dopravy a dopravy osobní nemotorové. Města, která o takový stav usilují, jsou městy čistšími, zdravějšími, bezpečnějšími a živějšími.

Tomu, aby se městská cyklistika mohla pro Plzeňanky a Plzeňany stát samozřejmou a příjemnou volbou, dosud brání řada překážek. Naší ambicí je přispět ke snižování počtu těchto překážek. Z výše uvedeného vyplývají konkrétní cíle iniciativy Plzeň na kole:

  • Podpora cyklistické dopravy coby přirozené součásti systému udržitelné dopravy
  • Informování plzeňské veřejnosti o přínosech městské cyklistiky
  • Vytvoření zázemí pro bezpečný a plynulý pohyb cyklistů ve městě (navzájem propojené cyklostezky, kvalitní a početné stojany na kola apod.)
  • Úsilí o větší bezpečnost městské cyklistiky
  • Vytvoření funkce cyklokoordinátora při Magistrátu města Plzně
  • Vytvoření dostupných informací kudy kam na kole (vyhledávač cyklotras, interaktivní cyklomapa)
  • Sdružování příznivců městské cyklistiky

Jako partnery v úsilí o naplňování výše uvedeného vnímáme obyvatele města Plzně, bez ohledu na to, jestli na kole nejezdí, jezdí nebo se na to chystají, a představitele města Plzně i jednotlivých městských částí, kteří přijímají rozhodnutí, která budoucnost našeho města zásadně ovlivňují.