Komunikace s městem

/Komunikace s městem
­

Zveme nově zvoleného primátora Plzně na cyklojízdu

Na podzim 2014 se obměnilo vedení města Plzně. Nezaháleli jsme a oslovili jsme nového primátora Martina Zrzaveckého a jménem iniciativy Plzeň na kole jsme ho pozvali na plzeňskou jarní cyklojízdu 2015. Pan primátor naše pozvání s díky přijal a tak pokud mu to čas dovolí, můžeme se na příští cyklojízdě těšit na historicky první účast [...]

08. 12. 2014|Cyklojízdy, Komunikace s městem|

Odpověď radního pro dopravu Šimáka na Výzvu představitelům města Plzně

V září 2013 jsme jménem více než čtyř stovek Plzeňanek a Plzeňanů (viz www.plzennakole.cz/vyzva) oslovili městského radního pro dopravu, náměstka Miloslava Šimáka (ČSSD), s výzvou za zlepšení podmínek pro městskou cyklistiku v Plzni. Panu náměstkovi chvíli trvala odpověď, nám následně chvíli trvalo zveřejnění, proto odpověď, s omluvou Vám i panu náměstkovi, zveřejňujeme až nyní. Za odpověď [...]

16. 02. 2014|Infrastruktura, Komunikace s městem|

Komunikace iniciativy „Plzeň na kole“ s náměstkem primátora města Plzně, Ing. Miloslavem Šimákem

Níže najdete otevřený dopis iniciativy "Plzeň na kole" Ing. Miloslavu Šimákovi, náměstku primátora města Plzně pro oblast dopravy a správy majetku města, spolu s jeho odpovědí a naší reakcí. Už teď se těšíme na schůzku, budeme Vás o ní samozřejmě informovat. Aktualizace: 27. června 2013 Doplněno níže: - Odpověď Ing. Miloslava Šimáka, náměstka primátora města Plzně [...]

27. 06. 2013|Komunikace s městem|

Otevřený dopis iniciativy „Plzeň na kole“ náměstku primátora města Plzně, Ing. Miloslavu Šimákovi

K rukám: Ing. Miloslav Šimák, náměstek primátora města Plzně pro oblast dopravy a správy majetku města V kopii: Vybraná regionální média Vážený pane náměstku, s potěšením jsme si přečetli v Plzeňském deníku ze dne 7. května (http://bit.ly/115aNKo), že vedení města Plzně v červnu plánuje zastupitelstvu představit jasnou vizi budoucnosti středu města Plzně z hlediska dopravy. [...]

27. 05. 2013|Komunikace s městem, Z médií|

Výzva představitelům města Plzně | Plzeň jezdí na kole – 2013

My, níže podepsaní Plzeňané a Plzeňanky, žádáme představitele našeho města, aby věnovali zvýšenou pozornost podpoře a rozvoji městské cyklistické dopravy. Příznivé podmínky pro bezpečnou a pohodlnou městskou cyklistiku zvyšují počty cyklistů v ulicích měst. Hojnější využívání jízdního kola jako dopravního prostředku snižuje počty automobilů ve městech a tím i míru znečištění výfukovými plyny, pozitivně působí [...]

21. 04. 2013|Komunikace s městem|