K nově vzniklé a poměrně rozsáhlé cyklistické infrastruktuře v Kaplířově ulici jsme měli několik podnětů a postřehů. Sepsali jsme je a pokusili se o nápravu. Někomu by se mohlo zdát, že jde o detaily, ale víme, že ďábel bývá ukrytý právě v těch detailech. Žádost je dlouhá, odpověď ze Správy veřejného statku města Plzně najdete až za ní dole.

Žádost

Vážení představitelé města Plzně a organizací spolupracujících na rekonstrukci Kaplířovy ulice, rádi bychom navrhli několik úprav a odstranění nedokonalostí v právě otevřené ulici Kaplířova, které by přispěly k větší bezpečnosti a smysluplnosti cyklodopravy. Souhrn námětů zasíláme níže. V každém případě ale chceme vyjádřit i poděkování, že se na cyklisty myslelo, a i radost, že byla zapracovaná taková věc, jako vyhrazený pruh pro cyklisty procházející křižovatkou – v Plzni věc doposud nevídaná. Věříme, že tento trend bude pokračovat a Plzeň bude více a více “použitelná” pro každodenní městské cyklojízdy, aniž by člověk musel složitě přemýšlet “jak a kudy”. Kaplířovu ulici jsme si hned v den otevření 13.6.2020 projeli a snažíme se přinést konstruktivní podněty, co nebylo domyšleno. Některé z nich jsou vyloženě drobnosti a jejich vyřešení spočívá například ve snadném vylepšení značení. Prosíme o zhodnocení a zpracování v maximální možné míře. Předem Vám děkujeme za projití podnětů a další řešení problematických míst. Pokud by cokoliv popsaného nebylo jasné, doporučujeme zkouknutí na místě, problémy můžeme i osobně ukázat. Děkujeme za Váš čas a budeme rádi za jakoukoliv reakci na uvedené podněty.


Odpověď ze Správy veřejného statku města Plzně

Dne 24.06.2020 v 7:40 Klas Miroslav napsal(a):

Dobrý den,

reagujeme na Váš podnět ze dne 16.6.2020. Připomínky byly projednány na kontrolním dnu stavby TT Borská pole 18.6. t.r. Stručné reakce k jednotlivým bodům viz níže:

Bod 1) Na základě připomínky bylo zrušeno zneplatnění dopravního značení pro cyklisty. Přerůstající zeleň byla včera redukována řezem pracovníkem SVSMP.

Bod 2 a 6) Cykloznačení ve vozovce bude do termínu kolaudace stavby ještě doplněno-dokončeno v souladu s projektem a stavebně-technickými podmínkami. Červené podbarvení cyklopruhů zatím v Plzni nebude realizováno.

Bod 3 ) Nevhodně otočená kanálová vpusť – chyba stavby, bude opraveno.

Bod 4) Vysoký obrubník na nájezdu cyklostezky – bude snížen v souladu s projektem na hodnotu do 2 cm.

Bod 5) Problematické najetí na cyklostezku od Klatovské/Litic – současné provedení je v souladu s projektem. Případná dodatečná úprava bude diskutována na základě průzkumu chování cyklistů v prostoru Bor v budoucím čase.

Bod 7) Stavebně nesprávně nasměrovaná cyklostezka na kruhovém objezdu– byla přislíbena oprava.

Bod 8 a 9) Současné provedení značení u terminálu odpovídá projektu, jeho část za tramvajovým mostem není součástí stavby TT. Dodatečné doplnění značení pro cyklodopravu v oblasti však budeme jako správce infrastruktury ověřovat v nejbližší možné době.

Děkujeme za věcnou spolupráci.

Miroslav Klas

Investiční referent

E klasmir@plzen.eu

T +420 378 037 213

W www.svsmp.cz