Cíle PnK

Cíle iniciativy Plzeň na kole:

Stručně by se dalo říci, že chceme dostat co nejvíce lidí v Plzni na kolo. Snahou této iniciativy je tlak na vytvoření takových podmínek, aby se cyklistika v Plzni stala plnohodnotnou alternativou k automobilové dopravě, protože takové město je čistší, zdravější a bezpečenější. Tomu, aby se cyklistika mohla stát pro občany samozřejmou volbou, však dosud brání řada překážek. Proto je naší ambicí omezit počet těchto překážek na minimum. Od toho se odvíjejí postupné cíle, které si naše iniciativa klade:

  • Větší bezpečnost městské cyklistiky + lepší ovzduší.
  • Podpora cyklodopravy coby součásti udržitelné dopravy.
  • Vytvoření zázemí pro bezpečný a plynulý pohyb cyklistů ve městě (provázané cyklostezky, cyklostojany apod.).
  • Vytvoření funkce cyklokoordinátora při Magistrátu města Plzně.
  • Osvěta a vylepšení PR městských cyklistů.
  • Vytvořit dostupné informace kudy kam na kole (vyhledávač cyklotras, interaktivní cyklomapa).