• Podpora cyklistiky v Plzni není tématem komunální politiky a velká část plzeňských cyklistů se s malou podporu cyklistiky ze strany města smířila
  • Absence cyklokoordinátora při Magistrátu města Plzně, tj. neexistují žádné speciálně určené peníze na cyklodopravu, navíc jednotlivé městské části postupují bez jasné společné koncepce
  • Cyklisté ve městě jsou dosud vnímáni jako komplikace pro autodopravu a kuriozita, cyklistika je jakožto rekreační aktivita spíše vytlačována mimo prostor města
  • Oficiální web města neposkytuje téměř žádné dopravní informace pro cyklisty
  • Současná síť cyklostezek ve městě je nespojitá, nelze se po cyklostezkách přemístit z jednoho konce města na druhý
  • Mnoho cyklostezek nemá odpovídající kvalitu (nedostatečná šířka, špatný povrch)
  • Ve městě se vyskytuje mnoho bariér, které brání (nejen) pohybu cyklistů (neexistující nebo příliš strmé nájezdy z/do vozovky)
  • Technicky nevyhovující nebo dokonce žádné cyklostojany u veřejných institucí, škol, nádraží apod.