My, níže podepsaní Plzeňané a Plzeňanky, žádáme představitele našeho města, aby věnovali zvýšenou pozornost podpoře a rozvoji městské cyklistické dopravy. Příznivé podmínky pro bezpečnou a pohodlnou městskou cyklistiku zvyšují počty cyklistů v ulicích měst. Hojnější využívání jízdního kola jako dopravního prostředku snižuje počty automobilů ve městech a tím i míru znečištění výfukovými plyny, pozitivně působí na zdraví cyklistů a vede k obecnému přijetí jízdního kola jako samozřejmé součásti udržitelné městské dopravy.

Více cyklistů a chodců v ulicích měst, jednoduchá návaznost dopravy hromadné, pěší i cyklistické, to všechno jsou faktory, které významně utvářejí město jako živoucí organizmus. Není náhodou, že mezi města s nejvyšší kvalitou života patří města s výraznou cyklistickou kulturou, například Vídeň, Curych nebo Vancouver.

Podmínky pro cyklistickou dopravu se v našem městě v uplynulých 20 letech citelně zlepšily, přesto Plzeň ani zdaleka nemůže soutěžit s mnoha českými městy, kde se městské cyklistice dostává potřebné pozornosti. Plzeň ve svém rozpočtu nemá kapitolu přímo vyhrazenou pro městskou cyklistiku, chybí zde funkce cyklokoordinátora.

S přihlédnutím k výše uvedenému, ale i k tomu, že nelze vše změnit okamžitě, vyzýváme představitelky a představitele města, aby v roce 2013 a 2014 věnovali pozornost následujícím oblastem:

  • Propojení páteřních cyklostezek v centru města
  • Zpřístupnění dalších jednosměrek jízdním kolům i v „protisměru“, jak to umožňuje zákon
  • Zajištění kvalitních cyklostojanů před hlavním vlakovým nádražím a Centrálním autobusovým nádražím
  • Vytvoření kapitoly v rozpočtu na podporu rozvoje městské cyklistiky
  • Vytvoření pozice cyklokoordinátora na plzeňské radnici
  • Vytvoření plánu zlepšení podmínek pro městskou cyklistiku v následujících letech

Jsme přesvědčeni, že se Plzeň má připojit k jednoznačnému trendu nejen v západní Evropě, který směřuje k většímu rozvoji městské cyklistiky a vnímání jízdního kola jako významné a pozitivní součásti městské dopravy. Jsme přesvědčeni, že Plzeňanky a Plzeňané, cyklisté a cyklistky dnešní i budoucí, tento přístup ocení.

Iniciativa Plzeň na kole a níže podepsaní

www.plzennakole.cz

Otevřená výzva primátoru Plzně M. Baxovi, náměstku pro dopravu a životní prostředí M. Vozobulemu a představitelům města

Vážený pane primátore, pane náměstku, vážení radní,

Individuální automobilová doprava ve městě houstne a je to na pováženou. Covid ještě nějakou dobu nezmizí. Buďme chytré město, které dělá prostor pro ty, kteří to potřebují (záchranka, doktoři, hasiči) a uvolněme jim místo na silnicích. Buďme chytré město, které razí zdravý životní styl a snižuje znečištění vzduchu. Buďme chytré město, které zlepší podmínky pro pěší a cyklisty, aby se zvýšila konkurenceschopnost i na delší vzdálenosti. Buďme chytré město, které vysvětluje, že automobil by měl být až poslední volbou, pokud chceme, aby smogové situace průběh pandemie výrazně nezhoršily.

Vyplatilo se to městům jako je Budapešť, Paříž, Londýn, Berlín a mnoha dalším, která v jarní koronavirové krizi vyzývala obyvatele k pohybu na kole a pěšky a instalovala dočasné cykostezky, které těmto druhům dopravy poskytly více prostoru. Německá studie ze srpna 2020 odhaduje, že aktuální pravidelné využívání „dočasných covid“ cyklostezek může Německu přinést zdravotní benefity v přepočtu 53 miliard korun ročně.

Doporučení k dopravnímu chování během pandemie vydala i Světová zdravotnická organizace. Hned druhé z doporučení zní: „Kdykoliv je to možné, zvažujte jízdu na kole nebo chůzi“. Podle WHO také s sebou obezita nese nárůst rizika onemocnění covidem-19, hospitalizace, nutnosti intenzivní péče i úmrtí.

Proč podpořit kolo a chůzi?

  • Pravidelný pohyb podporuje imunitu a celkově lidskou kondici, přitom v současné době nám většinově velmi schází.
  • Každodenní pohyb na vzduchu přispívá i pozitivní náladě a celkově psychickému zdraví.
  • Kolo a chůze zabírá méně veřejného prostoru.

Proto vás za Plzeň na kole vyzýváme:

Doporučte z vaší pozice jízdu na kole, e-kole, koloběžce, e-koloběžce, chůzi (pokud už vůbec někam musíme cestovat). Využijte váhu vašeho úřadu a městské komunikační kanály a ideálně vlastní příklad. Auto je jednoduché, ale město jako celek jím trpí. Přitom i při chůzi, nebo jízdě na kole si snadno udržíme odstup od ostatních lidí.

%%váš podpis%%

1 podpis

Sdílejte s Vašimi přáteli:

   

[signaturelist id=“1″]