Nová rubrika! Nazvali jsme ji „Žádosti“ a budeme pro vás zveřejňovat naše podání žádostí a podnětů na Magistrát města Plzně a následně také odpovědi, kterých se nám z úřadu dostane. Budeme se snažit, aby těch pozitivních pro cyklistiku bylo maximum. Chcete s tím nějak pohnout a pomoci nám? Možností jak se zapojit je víc, mrkněte do sekce Zapojte se.


Žádost o instalaci stojanových hnízd před přechody pro chodce na nám. Republiky

Stav: odesláno 29. 10. 2020, probíhá komunikace


Na dvou přechodech pro chodce (a v zákonném 5m pásmu před nimi) na náměstí Republiky (u ulic Prešovská a Riegrova) je soustavně porušování zákaz parkování před přechodem. Vznikají tak nepřehledné a nebezpečné situace pro všechny účastníky provozu ať jsou to chodci nebo vozidla. Viz situace níže.

Problematická místa před přechody pro chodce

Žádáme tedy o zlepšení celé situace v tomto místě použitím lepšího designu ulice tak, aby zákaz byl zřejmý (vodorovné dopravní značení nebo umístění cyklostojanu).

Navrhujeme zde zřízení takzvaného stojanového hnízda, dle platných Technických podmínek Ministerstva dopravy pro navrhování komunikací pro cyklisty TP  179/2017. (http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_8_TP/TP_179_2017.pdf) To je podrobně rozebíráno v kapitole 9.2.1.2 Stojanová hnízda. Viz obrázek níže. 

Výňatek možnosti umístění stojanových hnízd před přechody pro chodce

Zároveň s řešením problémem porušování zákazu parkování, který by velmi ulevil městské policii by umístění stojanů pomohlo s řešením i špatné situace s parkovacími místy pro kola na náměstí republiky. Podobná hnízda jsou osvědčená nejen v cizině, ale máme i příklady dobré praxe od TSK Praha (viz foto níže).

Prototyp stojanového hnízda z Prahy, 2018