My, níže podepsaní Plzeňané a Plzeňanky, žádáme představitele a představitelky našeho města, aby změnili dosavadní přístup k podpoře a rozvoji městské cyklistické dopravy a začali ji vnímat jako rovnoprávnou s ostatními druhy dopravy. Dosavadní podpora městské cyklistiky ze strany města je spíše podporou rekreačního a sportovního ježdění na kolech. Kolo nepatří na chodník, patří na silnici. Kolo je dopravní prostředek, kterým se dá jezdit na nákup, do práce a kamkoli jinam, kam je potřeba.

Město se sice věnuje výstavbě cyklistických staveb a postupnému propojování cyklostezek, nicméně ty jsou však nákladné a podporují zejména rekreační cyklistiku. Minimálně stejnou pozornost by správa města měla věnovat cyklistice jako součásti běžné dopravy. Je třeba změnit pohled na cyklistiku ve městě. Je třeba vyčlenit část prostoru na silnici pro kola, nakreslit cyklopruhy, piktokoridory a zprůjezdnit jednosměrky z obou stran pro cyklisty*.

Právě vytváření dobré cyklistické infrastruktury je v souladu s platnými Zásadami dopravní politiky města Plzně, kde se uvádí: „Při prostorovém střetu jednotlivých druhů dopravy, kdy nebude možné plně uspokojit požadavky všech druhů dopravy (například při nedostatečné šířce uličního profilu), budou požadavky uspokojovány v pořadí pěší a cyklistická doprava, hromadná doprava, ostatní druhy dopravy.“

Centrum města má sloužit lidem jako příjemné místo pro žití a trávení volného času. Místo toho mnohdy přes zaparkovaná auta a hustou dopravu nevidíme dál než na další, stále se rozšiřující víceproudou silnici.

Nepopíráme, že podmínky pro cyklistickou dopravu se v našem městě v uplynulých 20 letech citelně zlepšily, přesto se Plzeň ani zdaleka nemůže rovnat mnohým českým, natož zahraničním městům, kde se městské cyklistice dostává potřebné pozornosti.  Samo město toto přiznává při přípravě Plánu udržitelné mobility (PUMP). Příznivé podmínky pro bezpečnou a pohodlnou městskou cyklistiku zvyšují počty cyklistů v ulicích měst. Hojnější využívání jízdního kola jako dopravního prostředku snižuje počty automobilů ve městech a tím i míru znečištění výfukovými plyny, pozitivně působí na zdraví cyklistů a vede k obecnému přijetí jízdního kola jako samozřejmé součásti udržitelné městské dopravy.

S přihlédnutím k výše uvedenému vyzýváme představitelky a představitele města, aby v letech 2016-2018:

  • vyčlenili místo kolům na silnici (vytvořit cyklopruhy, piktokoridory).
  • zpřístupnili další jednosměrky jízdním kolům i v „protisměru“, jak to umožňuje zákon
  • vytvořili kapitolu v rozpočtu na podporu rozvoje městské cyklistiky
  • vytvořili pozici cyklokoordinátora na plzeňské radnici
  • vytvořili plán zlepšení podmínek pro městskou cyklistiku v následujících letech

Jsme přesvědčeni, že se Plzeň má připojit k jednoznačnému trendu nejen v západní Evropě, který směřuje k většímu rozvoji městské cyklistiky a vnímání jízdního kola jako významné a pozitivní součásti městské dopravy. Jsme přesvědčeni, že Plzeňanky a Plzeňané, cyklisté a cyklistky dnešní i budoucí tento přístup ocení.

Iniciativa Plzeň na kole a níže podepsaní
www.plzennakole.cz

* Je ironií, že žádosti o zprůjezdňování jednosměrek v současnosti řeší dobrovolníci z iniciativy Plzeň na kole, ačkoli toto by mělo dělat samo město se svým na to určeným placeným aparátem.


Podpisová akce skončila v březnu 2017. Dne 15. března jsme podpisové archy předali náměstkovi pro dopravu a životní prostředí panu Petru Náhlíkovi. O reakci města vás budeme informovat.

Předávání výzvy s podpisy


Reakce města

Na naši výzvu městu jsme dostali dvě reakce, které můžete nalézt nížeji.

Reakce náměstka pro dopravu a životní prostředí Petra Náhlíka (KDU-ČSL) (pdf)
Reakce náměstka pro oblast ekonomickou Pavla Kotase (ČSSD) (pdf)


Předchozí verze: Výzva z roku 2013