Komunikace s městem

/Komunikace s městem
­

Cyklo-výzva představitelům města Plzně – 2016

My, níže podepsaní Plzeňané a Plzeňanky, žádáme představitele a představitelky našeho města, aby změnili dosavadní přístup k podpoře a rozvoji městské cyklistické dopravy a začali ji vnímat jako rovnoprávnou s ostatními druhy dopravy. Dosavadní podpora městské cyklistiky ze strany města je spíše podporou rekreačního a sportovního ježdění na kolech. Kolo nepatří na chodník, patří na [...]

19. 05. 2016|Komunikace s městem|

Výzva představitelům města Plzně | Plzeň jezdí na kole

Oslovili jsme nové vedení města s naší výzvou pro zlepšení podmínek pro cyklisty - tentokrát byla výzva předána Ing. Petru Náhlíkovi, náměstkovi primátora pro oblast dopravy a životního prostředí města Plzně (předána v lednu 2015, odpověď jsme obdrželi 27. 2. 2015). (Odpověď na předchozí výzvu z podzimu 2013, řešenou s p. Miroslavem Šimákem, radním pro dopravu, najdete [...]

13. 03. 2015|Komunikace s městem|

Zveme nově zvoleného primátora Plzně na cyklojízdu

Na podzim 2014 se obměnilo vedení města Plzně. Nezaháleli jsme a oslovili jsme nového primátora Martina Zrzaveckého a jménem iniciativy Plzeň na kole jsme ho pozvali na plzeňskou jarní cyklojízdu 2015. Pan primátor naše pozvání s díky přijal a tak pokud mu to čas dovolí, můžeme se na příští cyklojízdě těšit na historicky první účast [...]

08. 12. 2014|Cyklojízdy, Komunikace s městem|

Odpověď radního pro dopravu Šimáka na Výzvu představitelům města Plzně

V září 2013 jsme jménem více než čtyř stovek Plzeňanek a Plzeňanů (viz www.plzennakole.cz/vyzva) oslovili městského radního pro dopravu, náměstka Miloslava Šimáka (ČSSD), s výzvou za zlepšení podmínek pro městskou cyklistiku v Plzni. Panu náměstkovi chvíli trvala odpověď, nám následně chvíli trvalo zveřejnění, proto odpověď, s omluvou Vám i panu náměstkovi, zveřejňujeme až nyní. Za odpověď [...]

16. 02. 2014|Infrastruktura, Komunikace s městem|

Komunikace iniciativy „Plzeň na kole“ s náměstkem primátora města Plzně, Ing. Miloslavem Šimákem

Níže najdete otevřený dopis iniciativy "Plzeň na kole" Ing. Miloslavu Šimákovi, náměstku primátora města Plzně pro oblast dopravy a správy majetku města, spolu s jeho odpovědí a naší reakcí. Už teď se těšíme na schůzku, budeme Vás o ní samozřejmě informovat. Aktualizace: 27. června 2013 Doplněno níže: - Odpověď Ing. Miloslava Šimáka, náměstka primátora města Plzně [...]

27. 06. 2013|Komunikace s městem|